Jaskra

Według Okulista Gdańsk coraz częstszym problemem dotykającym nie tylko starszych pacjentów ale i coraz młodszych. Skutki jaskry mogą być bardzo dotkliwe dla części pacjentów, może prowadzić do całkowitej ślepoty. Czym jest ta choroba mająca tak przerażający skutek dla pacjenta?  Okulista Gdańsk wyjaśnia, że jest to choroba a raczej grupa chorób, która prowadzi do postępowego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki, skutkiem tej choroby jest zawężenie pola widzenia, pogorszenie widzenia a nawet wspomniana wcześniej ślepota. Duże znaczenie ma wczesne wykrycie jaskry i ustalenie z jakim rodzajem mamy do czynienia, a rodzajów jest kilka.

Najbardziej groźną jest jaskra pierwotna, ciśnienie śródgałkowe jest niskie, a co za tym idzie choroba ta długo nie daje objawów. Jaskrę dzielimy na jaskrę pierwotną otwartego kąta przesączania jak i jaskrę pierwotną zamykającego się kąta. Wśród jaskry pierwotnej otwartego kata przesączania wyróżniamy jaskrę młodzieńczą, pierwotną, pierwotną o wysokim ciśnieniu śródgałkowym, nadciśnienie oczne czy jaskrę o normalnych ciśnieniu śródgałkowym. Okulista Gdańsk zauważa, że wiele osób choruje na jaskrę wtórną otwartego kąta przesączania, i tutaj wyróżnia się jaskrę wtórną wywołaną przez choroby oczu, pochodzenia jatrogennego lub też jaskra spowodowana czynnikami pozagałkowymi. Jedna z klasyfikacji wyróżnia również jaskrę ze względu na dynamikę i tutaj mamy jaskrę ostrą oraz podostrą. Jaskra ostra daje konkretne oznaki, pojawia się w formie ataku, kiedy to nagle zamyka się kąt przesączania, pacjent odczuwa wtedy nagły wzrost ciśnienia śródgałkowego czyli widzi tęczowe koła wokół punktów świetlnych. Może wymiotować, pocić się obficie, odczuwa silne bóle oka lub oczu, akcja serca zwalnia. Atak jaskry zwany jaskrą ostrą wymaga natychmiastowego działania, ponieważ stan ten prowadzi do utraty wzroku. Inaczej jest jeśli zachorujemy na jaskrę podostrą, choć podobnie jak w jaskrze ostrej pacjent widzi tęczowe koła wokół punktów świetlnych to jednak kąt przesączania nie zostaje całkowicie zamknięty a co za tym idzie nie wzrasta nagle ciśnienie śródgałkowe. Stan ten nie wymaga natychmiastowej reakcji, w zwykłych badaniach jest często niewykrywalny, jednak jeśli stan ten jest stanem przewlekłym to prowadzi do tworzenia się zrostów w kącie przesączania. Zrosty takie prowadzą do zwyrodnień w nerwie wzrokowym, zmian w polu widzenia oraz wzrostu ciśnienia śródgałkowego. Stan podostry może przyjść w jaskrę ostrą.