Zaćma

Żyjemy coraz dłużej i coraz więcej chorób związanych jest ze starzeniem się człowieka, wyjaśnia Okulista Gdańsk . Jedna z takich chorób z którymi stykają się starsze osoby to zaćma, zwana również kataraktą. Zaćma sprawia, że soczewka oka staje się mętna, a dokładniej na soczewce oka tworzą się zmętniałe obszary lub plamki, które utrudniają promieniom świetlnym dotarcie do siatkówki. Konsekwencją tej choroby jest najpierw pogorszenie ostrości wzroku a następnie ślepota. Okulista Gdańsk zauważa, że zaćma dotyka zazwyczaj kobiet po 60 roku życia, a po 70 roku życia niemal każdy człowiek choruję na zaćmę, w mniejszym lub większym stopniu.

Ale nie tylko chorują osoby starsze, można mieć zaćmę wrodzoną. polekową czy związaną z jakąś inną chorobą. Oczywiście oprócz zaćmy starczej, która związana jest ze starzeniem się znane są również zaćma cukrzycowa, jako wynik cukrzycy, zaćma tężyczkowa związana z niedoborem jonów wapnia w organizmie, zaćma galaktozowa w przebiegu galaktozemii, zaćma kortyzonowa, która ujawnia się w trakcie długotrwałego leczenia sterydami. Okulista Gdańsk dodaje, że zaćma może pojawić się w wyniku urazu, i tutaj wyróżniamy zaćmę popromienną, hutniczą czy elektryczną. Czasami zaćma powstaje w wyniku zachorowania na jaskrę czy retinopatię barwnikową. Generalnie zaćma powstaje przez wiele lat, proces ten przebiega stopniowo, najpierw pojawiają się zaburzenia widzenia, słabnie ostrość widzenia, czasami gdy pacjent patrzy na źródło światła to pojawia się zjawisko olśnienia, zmienia się również postrzeganie kolorów, stają się one mniej intensywne czy wyraziste. Pacjenci zaczynają mieć problem również z czytaniem książek czy gazet a nawet oglądaniem telewizji. Osoby już noszące okulary zauważają, że częściej zmieniają szkła, ponieważ wada wzroku pogłębia się. Wiele osób ma również problem z oceną odległości czy samoobsługą. O ile zaćmę obustronną łatwo zauważyć i udać się do specjalisty to z zaćmą jednostronną jest większy problem, problem staje się zauważalny przy mocnym pogorszeniu. W porę stwierdzona zaćma leczona jest za pomocą leczenia operacyjnego. Zaćmę nie leczy się lekami, wykonuje się jedynie zabieg. Obecnie zabieg ten nie jest problematyczny, może być wykonywany w warunkach ambulatoryjnych, trwa około 20 minut i jeszcze tego samego dnia pacjent wychodzi do domu, postęp w tej dziedzinie jest tak zaawansowany, jeszcze 20 lat temu pacjent chorujący na zaćmę spędzał kilka dni w szpitalu, operacja trwała dłużej a na dodatek pacjent po operacji musiał nosić grube okulary.